Edunvalvonta

Alueellinen edunvalvonta

Senioripiiri toimii senioriväestön alueellisena edunvalvojana yhteistyössä paikallisten jäsenyhdistysten ja Kansallinen senioriliitto ry:n kanssa.

Jäsenkuntaamme koskevissa asioissa teemme aloitteita ja lausuntoja alueellamme toimiviille ikäihmisten neuvostoille ja eläkeläisjärjestöille. Teemme esimerkiksi lausuntoja  eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi.


Vetoomus eläkejärjestelmän korjaamiseksi

Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri ry on usein esittänyt EETU ry:lle - yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa -  eläkejärjestelmän ja erityisesti taitetun indeksin korjaamista.  

Esityksen saa näkyville klikkaamalla alla olevaa kahta linkkiä. Ensimmäinen on varsinainen vetoomus, ja toinen on vetoomuksen tarkempi esittely.


Teimme myös kansalaisaloitteen Eduskunnalle.
Kansalaisaloite: Työeläkkeiden tasokorotus ja verotuksen eriarvoisuuden korjaaminen.   
Se ei valitettavasti saanut tarvittavaa kannatusta.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry - valtakunnallinen  kattojärjestömme - valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. 

Se tukee eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Kansallinen senioriliitto ry toteutti - yhteistyökumppaneidensa kanssa yhdessä - työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään tähtäävän hankkeen Rohkeasti Seniori.

Kansallinen senioriliitto ry perusti - kuuden suuren eläkejärjestön yhteistyönä - Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:n.  Valtakunnallisella tasolla se tehostaa eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvontaa. 


Kansainvälinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry - valtakunnallinen  kattojärjestömme - osallistuu myös Europeans Seniors' Union (ESU) toimintaan.