Edunvalvonta

Alueellinen edunvalvonta

Senioripiiri toimii senioriväestön alueellisena edunvalvojana yhteistyössä paikallisten jäsenyhdistysten ja Kansallinen senioriliitto ry:n kanssa.

Jäsenkuntaamme koskevissa asioissa teemme aloitteita ja lausuntoja alueellamme toimiviille ikäihmisten neuvostoille ja eläkeläisjärjestöille. Teemme esimerkiksi lausuntoja  eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi.


Vetoomus eläkejärjestelmän korjaamiseksi

Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri ry esittää - yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa -  EETU ry:lle  eläkejärjestelmän ja erityisesti taitetun indeksin korjaamista.  

Esityksen saa näkyville klikkaamalla alla olevaa kahta linkkiä. Ensimmäinen on varsinainen vetoomus, ja toinen on vetoomuksen tarkempi esittely.


Kansalaisaloite: Työeläkkeiden tasokorotus ja verotuksen eriarvoisuuden korjaaminen.   
Tutustu, tunnistaudu ja kannata. Näet sieltä myös kannatustilanteen. 

Vaihtoehtoisesti voit samalta sivulta myös tulostaa, itsellesi tai ystävällesi, esitäytetyn Kannatusilmoituslomakkeen. 

Täytä siihen puuttuvat tiedot ja lähetä se postiosoitteeseen: 
Veikko Lahtinen, Lohentie 59, 52200 PUUMALA


Valtakunnallinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry - valtakunnallinen  kattojärjestömme - valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. 

Se tukee eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Kansallinen senioriliitto ry toteuttaa - yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa - työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään tähtäävän hankkeen Rohkeasti Seniori.

Kansallinen senioriliitto ry perusti - kuuden suuren eläkejärjestön yhteistyönä - Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:n.  Valtakunnallisella tasolla se tehostaa eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvontaa. 


Kansainvälinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry - valtakunnallinen  kattojärjestömme - osallistuu myös Europeans Seniors' Union (ESU) toimintaan.